VT300-QA

Z GPSPOLOHA
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Popis prvkov zariadenia VT300

popis prvkov zariadenia

Vloženie SIM karty

krok 1
krok 2 - 4
Informácie v tejto časti sa Vás týkajú iba v tom prípade, že bolo zariadenie dodané bez SIM karty. V opačnom prípade je aktivovaná SIM karta už nainštalovaná v zariadení.

POZOR! Predtým ako vložíte SIM kartu do zariadenia je potrebné VYPNÚŤ OCHRANU karty PIN kódom. Preto vložte SIM kartu do mobilného telefónu a v nastaveniach zabezpečenia telefónu deaktivujte ochranu PIN kódom (napr. pre Android: Nastavenia> Zabezpečenie> Nastaviť uzamknutie karty SIM).


Odporúčame poznačiť si telefónne číslo používanej SIM karty, ktoré je dôležité pre prípadnú SMS konfiguráciu v budúcnosti.


Pre správne vloženie SIM karty do zariadenia postupujte nasledovne:

1. Odskrutkujte plastový kryt otvoru na SIM kartu na spodnej strane zariadenia.

2. Odomknite držiak na SIM kartu jeho posunutím v smere znázornenom na obrázku nižšie.

3. Umiestnite SIM kartu do správnej pozície ako je znázornené na obrázku.

4. Uzamknite držiak SIM karty jeho posunutím v smere znázornenom na obrázku nižšie.

5. Naskrutkujte plastový kryt otvoru na SIM kartu naspäť do pôvodnej polohy na spodnej strane zariadenia.


Umiestnenie zariadenia vo vozidle

POMôCKY: voltmeter, izolačná montážna páska, obojstranná lepiaca páska, sťahovacie pásky, kábel vhodný pre autoinštalácie, skrutkovač, skrutky (samorezné, do priemeru 4mm), letovačka, cín, montážny protokol k zariadeniu VT300-QA

Zariadenie má vnútornú GPS anténu, preto dbajte na vhodné umiestnenie zariadenia vo vozidle. Vhodné umiestnenie je nevyhnutné pre dosiahnutie požadovanej sily a kvality signálu. Interná GPS anténa je orientovaná na hornej strane zariadenia (viď. Časť 1). Smerujte túto časť zariadenia smerom von z vozidla. Rovnako dôležité je neumiestňovať túto časť zariadenia priamo pod kovové časti a plechy, aby bol príjem zariadenia čo najlepší.

Zariadenie môže byť inštalované v ľubovolnej polohe – zvislo alebo vodorovne. Ideálne je mať zariadenie umiestnené tak, aby sa dalo overiť spojenie s GSM sieťou a platnosť GPS údajov pomocou LED indikátorov. Odporúčame schovať zariadenie pod plast, príp. v nejakej dutine, aby sme zamedzili vodičovi manipulovať s ním. Manipulácia so zariadením počas bežnej prevádzky sa robí výhradne na diaľku.

Ďalej je pri voľbe umiestnenia nutné dbať na dostupnosť zdroja napájacieho napätia (autobatéria) a možnosť vyvedenia GSM a GPS antény.

Inštalácia káblových pripojení

Pred tým ako zariadenie na vybrané miesto pripevníte fixne (pomocou pribalených úchytiek, obojstrannou samolepiacou páskou, sťahovacou páskou alebo iným spôsobom) doporučujeme zapojiť všetky konektory, pretože po fixnej inštálácií prístup k nim už môže byť obmedzený. Pokiaľ je to možné konektor IO, zatiaľ nepripájajte, pripojte ho až po priletovaní vodičov napájania – VSTUP 1 a VSTUP 2.


GPS anténa (zlatý konektor)

GPS anténa
Zariadenie má zabudovanú GPS anténu, ale podporuje aj používanie externej antény. Pokiaľ nie je zapojená externá GPS anténa zariadenie automaticky začne používať zabudovanú internú GPS anténu.

GPS anténu, ktorú ste dostali k Vášmu zariadeniu napojte a zaskrutkujte k zlatému konektoru s nápisom GPS a umiestnite ju na vhodnom mieste vo vozidle. Obdobne ako samotné zariadenie, nemala by byť pod kovovými prekážkami. Plasty nevadia. Nie je nevyhnutné ju umiestniť pod sklo na palubnú dosku, odporúčame zvoliť miesto pod prvým horným plastom palubnej dosky.

GSM anténa (strieborný konektor)

GSM anténa
Zariadenie nemá zabudovanú GSM anténu, preto jej napojenie je nevyhnutné pre správne fungovanie zariadenia. GSM anténu napojte a zaskrutkujte ku konektoru s nápisom GSM. Ak máte paličkovú anténu iba ju priskrutkujte na strieborný GPS konektor a nasmerujte tak aby nezavadzala – nakoniec dotiahnite.

GSM anténa nemá takmer žiadne obmedzenie pri voľbe umiestnenia. Iba v prípade že je vo vozidle autorádio, snažte sa aby kábel neviedol blízko neho, čo by mohlo spôsobiť prenos GSM rušenia, ktoré by bolo počuť v reproduktore. Anténu stačí nalepiť na najbližšie dostupnú rovnú plochu obojstrannou páskou (je už pripravená na anténe) a zbytok kábla nechať zvinutý a stiahnutý páskou.

IO konektor (Power/Input/output port)

Tento konektor zahŕňa pripojenie napájacieho napätia, digitálne vstupy (INPUT 1 a INPUT 2) a výstupy.

IO konektor
IO porty

Pripojenie napájacieho napätia a kalibrácia analógových meraní

Napájacie napätie sa na zariadenie pripája pomocou káblové zväzku pre IO konektor. Používa sa ČERVENÝ (+12V až +30V, ochránený poistkou) a ČIERNY vodič (GND, kostra). Napájacie napätie by malo byť trvalé, to znamená, že aj keď vozidlo nie je naštartované je zariadenie pod napätím (odber cca 60mA).

Ako ochrana proti vybitiu batérie pri dlhodobom státí je možné, aby:

  • zariadenie oznámilo pokles napätia pod kritickú úroveň.
  • zariadenie prešlo do úsporného režimu (odber cca 10mA).


Priletujte trvalé napájanie + a – ku káblovému zväzku, tj. červený kábel na + a čierny (GND) na – . Zaizolutje zatiaľ iba GND (–). Pracujte opatrne, aby ste predišli skratu a následnému “vyhodeniu” poistky vo vozidle. Po zasunutí IO konektoru by mali začať blikať kontrolné LED, ktoré po napojení signalizujú inicializáciu GSM a GPS siete a po úspešnom spojení s GSM sieťou a určení platnej pozície GPS sa signalizácia LED indikátormi opäť príslušne zmení. (viď. tab. v odseku 5) Tento proces prebehne za cca 1 min.

Pre kalibráciu analógových meraní nechajte zariadenie pripojené na napájacom napätí a odmerajte jeho hodnotu (GND a červený vodič, ktorý zatiaľ nieje zaizolovaný). Nameranú hodnotu nám prosím oznámte telefonicky na číslo: 0911 966669 (QADRA Plus s.r.o.). Online skontrolujeme spojenie zariadenia so serverom a prevedieme kalibráciu analógových meraní. Taktiež Vám môžeme poskytnúť údaje o počte satelitov GPS a kvalite GSM signálu do montážneho protokolu.

Po kalibrácií a kontrole spojenia so serverom (LED indikátory blikajú správne, alebo sme Vám spojenie telefonicky potvrdili) môžete zaizolovať aj červený vodič. Následne vytiahnite IO konektor pred zapájaním vstupov VSTUP 1 a VSTUP 2.

Indikácia otočenia klúča - pripojenie VSTUP 1

BIELY vodič káblového zväzku pripojte na miesto za spínacou skrinkou, kde sa palubné napätie objaví až po otočení klúča. Po napojení vodič zaizolujte a zasuňte IO konektor do zariadenia a počkajte, kým LED indikátory indikujú, že je všetko (GSM aj GPS signál) v poriadku. Správnosť zapojenia môžeme overiť na diaľku, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedených telefónnych číslach, alebo kontrolu žiadajte neskôr.

Meranie hladiny paliva - pripojenie VSTUP 2

Pre meranie hladiny paliva v nádrži je potrebné SIVÝ vodič káblového zväzku pripojiť:

  • priamo na plavák, alebo
  • vyhľadať príslušný analógový údaj v okolí indikátora hladiny nádrže.


Ideálne je nájsť miesto s čo najväčším rozsahom pre rôzne úrovne napätia (prázdna/plná nádrž). Napríklad 0V až 5V. Max. merateľná úroveň je +30V. Pokiaľ je to možné skúste overiť rozsah tak, že plavák z nádrže vytiahnete a presuniete ho do polohy plná/prázdna nádrž a hodnoty odmeráte. Po zapojení zasuňte IO kontektor do zariadenia a opäť nás kontaktujte na vyššie uvedenom tel. čísle, aby sme mohli na diaľku overiť správnosť zapojenia. Ak by nebolo možné vymontovať z nádrže plavák, je dobré palivo doplniť a overiť zmenu hodnoty napätia. Nezabudnite prosím namerané hodnoty zapísať do montážneho protokolu.

Sériový port

schéma sériového portu
Tento port slúži na napojenie prídavných zariadení a modulov, napr. RFID klávesnica. Na požiadanie Vám dodáme informácie o vhodných prídavných moduloch k Vášmu zariadeniu.

USB port

Tento port slúži výhradne na konfiguráciu zariadenia.


LED indikátory stavu zariadenia

Zariadenie je vybavené dvoma svetelnými LED indikátormi, ktoré sa v rôznych stavoch správajú rozlične, preto prikladáme tabulku možných situácií, ktoré pri prevádzke môžu nastať.

LED indikácia stavu zariadenia

Voliteľné príslušenstvo

Užívatelské rozhranie CAN BUS UDI

CAN sniffer

RFID klávesnica

Vodotesná nadstavba

Diaľkové ovládanie

Prepínač súkromnej/služobnej jazdy