Online sledovanie

Z GPSPOLOHA
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Táto sekcia je dostupná pre všetky úrovne oprávnenia
Voľba Ico onlinetien.png zabezpečí zobrazenie aktuálnej polohy objektu a ostatných prevádzkových parametrov vozidla v reálnom čase.

Aktuálna poloha

poloha vozidla
zobrazenie typu "PAVÚK"
Aktuálna poloha vozidla sa zobrazí ako prvá po zvolení online sledovania v sekcií C. (viď. Rozloženie hlavného okna portálu) hlavného okna portálu.

Ak je vozidlo v pohybe, ikonka vozidla sa pohybuje po mape a zanecháva za sebou modrú čiaru trajektórie (približne 500m dozadu), ktorá sa postupne stráca. Poloha sa aktualizuje približne každých 20 sekúnd resp. pri zmene smeru pohybu (na zákrute). Ikonka je v tom prípade ZELENEJ farby a jej orientácia zodpovedá reálnej orientácii. Sipka g.png

Ak je vozidlo odstavené (bez pohybu), ikonka má ČERVENÚ farbu. Sipka red.png

Farba ikonky je totožná s farbou ikony stavu vozidla v zozname vozidiel.V prípade, že sledujete viacero vozidiel na malom území (napr. v sidle firmy,na odpočívadle), pre lepšiu názornosť systém vozidlá zobrazí do tzv. pavúka. (viď. príklad na obrázku)

Základné informácie o vozidle

info o polohe vozidla

Zobrazujú sa tu základné informácie o vozidle a to nasledovné:

1. názov vozidla

2. typ GPS zariadenia vo vozidle

3. ŠPZ vozidla

4. aktuálna adresa vozidla

5. stav počítadla km

6. množstvo spotrebovaného paliva


Možnosti online sledovania

možnosti online sledvania

Na obrazovke s mapou sa náchdza niekoľko ovládacích prvkov, ktoré sú popísane na obrázku vyššie. Pomocou nich priblížite/ oddialite mapu, naplánujete trasu do zvoleného miesta, vytvorí na danom mieste užívateľskú lokalitu, zanesiete do mapy údaje o premávke alebo zahájite chat s vodičom. Ikona žltého panáčika prepne mapové zobrazenie do formátu Google Streetview (panoramatické zobrazenie z pohľadu chodca).

V pravom hornom rohu si môžete zmeniť zobrazenie mapových podkladov.

príklad zobrazenia navigácie na mape
V ľavej hornej časti nájdete aj pole pre zadanie adresy, alebo súradníc pre plánovanie trasy. Ak klinete na bod na mape PRAVÝM tlačidlom myši, do poľa pre zadanie adresy sa prenesú geografické súradnice zvoleného bodu. Následne je možné navigovať do daného zvoleného bodu, pričom popis jednotlivých krokov trasy sa zobrazí na pravej strane mapy v sekcií D. (viď. Rozloženie hlavného okna portálu)

Lokality zobrazené na mape

lokalita zobrazená na mape

V systéme je možné definovať vlastné lokality. Doporučujeme takto označiť miesta, kde je z hľadiska prevádzky zaujímavé sledovať vozidlá detailnejšie (napríklad servis, čerpacie stanice, sídlo firmy, strategický dodávatelia a pod.). Ak sú lokality správne zadefinované, v knihe jázd nájdete reporty ohľadom počtu návštev danej lokality a času strávenom v nej.

Možnosti grafického zobrazenia mapy

možnosti zobrazenia mapy
GPS portál ponúka na výber niekoľko typov mapových podkladov, medzi ktorými môžete prepínať v pravom hornom rohu mapy. Každý typ mapy ponúka inú grafickú a topografickú hĺbku zobrazeného územia. Je na preferencií užívateľa, ktorý typ vyhovuje jeho potrebám a vkusu.

Na výber sú najpoužívanejšie mapové zdroje na trhu.

1. Google Maps štandardná (Map)

2. Google Maps štandardná s terénom (Map Terrain)

3. Google Maps satelitná (Satellite)

4. Google Maps satelitná s popiskami (Satellite Labels)

5. Open Street Maps (OSM)

Informačný panel

informačný panel na spodnej časti
Spodná časť mapy obsahuje informačný panel s nasledujúcimi informáciami o zariadení:

1. ČAS - aktuálny čas

2. RÝCHLOSŤ - aktuálna rýchlosť vozidla

3. LAT - aktuálna zemepisná šírka

4. LON - aktuálna zemepisná dĺžka

5. KURZ - aktuálny kurz vozidla

6. SATELITY - aktuálny počet GPS satelitov

Okrem týchto informácií sa v spodnej pravej časti nachádzajú aj 3 možnosti voľby zobrazenia.

1. MENOVKY - zapne/ vypne menovky vozidiel na mape

2. ZOBRAZIŤ VŠETKY - zobrazí všetky vozidlá užívateľa na jednej obrazovke

3. CENTROVAŤ MAPU - vycentruje mapu vzhľadom na zvolené vozidlo