Rozloženie hlavného okna portálu

Z GPSPOLOHA
Prejsť na: navigácia, hľadanie

V tejto časti si popíšeme rozloženie hlavného okna prihláseného užívateľa, zoznam vozidiel a jeho zobrazenie až po možnosti pri zvolenom konkrétnom vozidle užívateľa.

Hlavné okno

Rozloženie hlavného okna prihláseného užívateľa
Prihlásení uźívateľ po zvolení konkrétneho vozidla má hlavné okno portálu rozdelené do týchto štyroch hlavných sekcií:

A. informačný panel a globálne funkcie systému

B. zoznam vozidiel a zobrazenie detailov o vybranom vozidle

C. hlavné okno s mapovým obsahom, tabuľkami a grafmi

D. okno s doplnkovým obsahom


Postupne si rozoberieme jednotlivé sekcie portálu.

Globálne funkcie systému

možnosti užívateľa portálu
možnosti užívateľa portálu
Tieto funkcie sa nachádzajú v sekcií A. hlavného okna portálu pod voľbou MOŽNOSTI.

Globálne funkcie sú dostupné z ktorejkoľvek časti GPS portálu. Jedná sa o funkcie, ktoré nie sú naviazané na konkrétne vozidlo, ale umožňujú napríklad: hromadný import nákupov PHM, export štatistík pre vybrané skupiny vozidiel, alebo zmenu nastavení užívateľského profilu. Cez administrátorské kontá je tiež možné pridávať, odoberať, či upravovať užívateľské kontá a meniť úroveň oprávnení pre jednotlivých užívateľov.

Funkcie dostupné z tohto menu:

1. IMPORT – tankovacie karty PHM

2. EXPORT – hromadné Knihy Jázd a reporty

3. LOKALITY – prehľad a nastavenie

4. VODIČI – zoznam RFID identifikátorov

5. ÚČELY – číselník činností a zákaziek

6. UŽÍVATELIA - správa prístupov

7. PREHĽAD - detailný zoznam vozidiel

8. PROFIL - všeobecné nastavenia

Zoznam vozidiel

zoznam vozidiel
Nachádza sa v sekcií B. hlavného okna GPS portálu.

Zoznam vozidiel zobrazuje všetky vozidlá priradené k danému užívateľskému kontu. Zoznam je rozdelený do viacerých stránok podľa aktuálneho nastavenia, ktoré môžete zmeniť cez UŽÍVATEĽSKÝ PROFIL. Vozidlá sú zoradené podľa uniktátneho ID (identifikátor objektu). Medzi jednotlivým stránkami sa prepína kliknutím na očíslovanú záložku tesne nad zoznamom vozidiel (01-12 / 13-24 atď).

Pod názvom vozidla je zobrazená jeho aktuálna poloha na úrovni mesta a v zátvorke názov krajiny v skrátenej forme.

Pod zoznamom vozidiel su umiestnené možnosti zobrazenia a zoradenia zoznamu vozidiel podľa niekoľkých možností.

Stavy vozidiel

stav vozidla
Farba ikonky v zozname vozidiel je totožná s farbou kurzora na mape. Farby ikonky reprezentujú nasledujúcich 5 možných stavov sledovaného vozidla:

Pin g.pngZELENÁ - vozidlo je online (pripojené) a práve v pohybe

Pin r.pngČERVENÁ - vozidlo je online (pripojené) a práve stojí

Pin gr.pngSIVÁ - vozidlo je offline (nepripojené)

Pin y.pngŽLTÁ - neočakávana strata spojenia s vozidlom

Pin b.pngČIERNA - vyradené vozidlo

Vybrané vozidlo

Každé sledované vozidlo užívateľa Vám ponúka niekoľko ďalších funkcií.

Možnosti vozidla: Online/ Archív/ Servis

ponuka vybraného vozidla
Po kliknutí na konkrétne vozidlo sa zobrazia detailnejšie informácie o aktuálnom stave. Konkrétne dátum, čas a rýchlosť s doplnkovými údajmi o stave vstupných portov, napätí záložnej batérie a stave úrovni GSM signálu.

Každé vozidlo ponúka pomocou rázcestia rôzne voľby pre užívateľa. Rázcestie vyzerá takto Razcestie1.jpg

Z tohto miesta je možné dostať sa na:

A. Ico onlinetien.png Online sledovanie a poloha vybraného objektu

B. Ico archiv.png Archív prevádzky vozidla a Kniha Jázd pre vybraný objekt

C. Ico servis.png Servisné nastavenia a konfigurácia detailov pre vybraný objekt

D. Ico alarm.png Alarm pre vybraný objekt


TIP: Tlačidlo SERVIS, alebo ARCHÍV nemusí byť povolené, ak nemáte dostatočné oprávnenia !!!

Možnosti zobrazenia zoznamu vozidiel

možnosti zobrazenia zoznamu vozidiel
Pod zoznamom vozidiel na nachádza prvok pre zmenu zobrazenia zoznamu vozidiel.

Zobrazenie/zoradenia zoznamu vozidiel

Predvolené je zobrazovanie zoznamu vozidiel podľa ID vozidla.

JEDNÝM kliknutím môžete zameniť zobrazenie podľa ŠPZ alebo NÁZVU vozidla. Doporučujem používať zobrazenie ŠPZ.

DRUHÝM kliknutím zmeníte zoradenie zoznamu podľa daného parametra.


Napríklad takto:

Moznosti zobrazenia id .jpg - štandartné zobrazenie aj zoradenie podľa ID vozidla

Moznosti zobrazenia nazovid .jpg - zobrazenie názvu vozidla v zozname, zoradenie podľa ID vozidla

Moznosti zobrazenia nazov .jpg - zobrazenie aj zoradenie podľa názvu vozidla


Dispečerský režim

dispečerský režim v zobrazení 2x2
dispečerský režim v zobrazení 3x3
Dispečerský režim ponúka možnosť sledovania viacerých vozidiel naraz na jednej obrazovke. Túto funkciu ocenia najmä firmy s viacerými vozidlami v pohybe v konkrétnom čase, napr. taxi služby, logistické a dopravné firmy, autoškoly a pod.

Pod zoznamom vozidiel si môžete zvoliť Vami požadovaný počet zobrazených vozidiel v dispečerskom režime tu: Dispecer.jpg

Filtrovanie zoznamu vozidiel

možnosti filtrovania zoznamu
Pod zoznamom vozidiel si môžete zvoliť parametre filtrovania zoznamu vozidiel.

Vybrať si môžete z nasledovných možností:

1. zobrazenie aktívnych objektov (vozidiel)

2. zobrazenie vyradených objektov (vozidiel)

3. zobrazenie všetkých objektov (vozidiel)

4. vyhľadávanie podľa ŠPZ vozidla

5. vyhľadávanie podľa názvu vozidla

6. skupiny vytvorené užívateľom