Archív prevádzky vozidla

Z GPSPOLOHA
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Táto sekcia je dostupná pre úroveň oprávnenia 1 a vyššie
archív vozidla


Kalendár

Po kliknutí na ikonu Ico archiv.pngsa v ľavej časti obrazovky zobrazuje kalendár.

1. ak je vozidlo pripojené na server - kalendár archívu sa nastaví na aktuálny dátum

2. ak je vozidlo nepripojené (offline) - kalendár archívu sa nastaví na posledný dátum, kedy boli údaje z vozidla prijaté


Kliknutím na dátum si vyberiete deň, ktorý potrebujete analyzovať. Pokiaľ sa potrebujete dostať do predchádzajúcich mesiacov, stačí kliknúť na znaky << pre predchádzajúci mesiac, alebo >> pre nasledujúci mesiac.


Pod názvom vozidla je malým písmom uvedený aktuálne vybraný dátum a v zátvorke je vypísaný počet najazdených kilometrov pre aktuálny dátum v databáze.


Pod kalendárom je možné časovo vymedziť výber spracovných dát pre určité obdobie. Táto funkcia je užitočná pre sprehľadnenie, najmä ak potrebujete analyzovať konkrétnu situáciu v známom čase.


Ak máte vybratý deň resp. obdobie, zvolíte si, čo chcete z údajov za daný deň vygenerovať pomocou funkcií archívu pod kalendárom.

Orientácia v kalendári

kalendár archívu
Pre ľahšiu orientáciu v kalendári sa jednotlivé dni zobrazujú rôzne. Podľa štýlu písma dňa v kalendári rozlíšite nasledovné situácie:
  • 1 (červené hrubé písmo) - zvolený deň
  • 1 (hrubé písmo) - vozidlo v daný deň jazdilo a dáta už boli spracované
  • 1 (normálne písmo) - vozidlo v daný deň jazdilo a dáta sú ešte nespracované
  • 1 (sivé písmo) - vozidlo v daný deň nejazdilo (dáta sú spracované)


Funkcie archívu

Funkcie dostupné z archívu sa vždy týkajú len jedného konkrétneho vozidla. (Hromadné knihy jázd sa exportujú pod voľbou MOŽNOSTI > EXPORT – hromadné Knihy Jázd a reporty.)

Funkcie archívu sa líšia podľa úrovne oprávnení konkrétneho užívateľa. Môžu to byť nasledovné možnosti:

Zobraziť jazdu na mape

Zobraziť deň v Knihe Jázd

Evidencia nákupov PHM

Štatistika vývoja PHM

Štatistika z CAN BUS

Záznam stavu IO portu

Uložiť záznam pre KML