Globálne funkcie systému

Z GPSPOLOHA
Prejsť na: navigácia, hľadanie
možnosti užívateľa portálu
Možnosti - MENU
Tieto funkcie sa nachádzajú v sekcií A. hlavného okna portálu pod voľbou MOŽNOSTI. (viď. Rozloženie hlavného okna portálu)


Globálne funkcie sú dostupné z ktorejkoľvek časti GPS portálu. Jedná sa o funkcie, ktoré nie sú naviazané na konkrétne vozidlo, ale umožňujú napríklad: hromadný import nákupov PHM, export štatistík pre vybrané skupiny vozidiel, alebo zmenu nastavení užívateľského profilu. Cez administrátorské kontá je tiež možné pridávať, odoberať, či upravovať užívateľské kontá a meniť úroveň oprávnení pre jednotlivých užívateľov.


Funkcie dostupné z ponuky MOŽNOSTI:

1. IMPORT– tankovacie karty PHM

2. EXPORT– hromadné Knihy Jázd a reporty

3. LOKALITY– prehľad a nastavenie

4. VODIČI– zoznam RFID identifikátorov

5. ÚČELY– číselník činností a zákaziek

6. UŽÍVATELIA– správa prístupov

7. PREHĽAD– detailný zoznam vozidiel

8. PROFIL– všeobecné nastavenia