VT30

Z GPSPOLOHA
Prejsť na: navigácia, hľadanie

VT30

Popis prvkov zariadenia

Príslušenstvo

dodávané príslušenstvo zariadenia

Vloženie SIM karty

vloženie SIM karty
Informácie v tejto časti sa Vás týkajú iba v tom prípade, že bolo zariadenie dodané bez SIM karty. V opačnom prípade je aktivovaná SIM karta už nainštalovaná v zariadení.

POZOR! Predtým ako vložíte SIM kartu do zariadenia je potrebné VYPNÚŤ OCHRANU karty PIN kódom. Preto vložte SIM kartu do mobilného telefónu a v nastaveniach zabezpečenia telefónu deaktivujte ochranu PIN kódom (napr. pre Android: Nastavenia> Zabezpečenie> Nastaviť uzamknutie karty SIM).

Odporúčame poznačiť si telefónne číslo používanej SIM karty, ktoré je dôležité pre prípadnú SMS konfiguráciu v budúcnosti.

Pre správne vloženie SIM karty do zariadenia postupujte podľa obrázka.

Ako ochrannu pred nežiadúcou manipuláciou so SIM kartou neoprávneným osobám je možné priskrutkovať priloženú bezpečnostnú krytku.

Umiestnenie zariadenia vo vozidle

príklad umiestnenia zariadenia vo vozidle
POMôCKY: voltmeter, izolačná montážna páska, obojstranná lepiaca páska, sťahovacie pásky, kábel vhodný pre autoinštalácie, skrutkovač, skrutky (samorezné, do priemeru 4mm), letovačka, cín

Zariadenie má vnútornú GPS anténu, preto dbajte na vhodné umiestnenie zariadenia vo vozidle. Vhodné umiestnenie je nevyhnutné pre dosiahnutie požadovanej sily a kvality signálu. Interná GPS anténa je orientovaná na hornej strane zariadenia (viď. Časť 1). Smerujte túto časť zariadenia smerom von z vozidla. Rovnako dôležité je neumiestňovať túto časť zariadenia priamo pod kovové časti a plechy, aby bol príjem zariadenia čo najlepší.Odporúčame zvoliť miesto pod prvým horným plastom palubnej dosky.

Zariadenie môže byť inštalované v ľubovolnej polohe – zvislo alebo vodorovne. Ideálne je mať zariadenie umiestnené tak, aby sa dalo overiť spojenie s GSM sieťou a platnosť GPS údajov pomocou LED indikátorov. Odporúčame schovať zariadenie pod plast, príp. v nejakej dutine, aby sme zamedzili vodičovi manipulovať s ním. Manipulácia so zariadením počas bežnej prevádzky sa robí výhradne na diaľku.

Ďalej je pri voľbe umiestnenia nutné dbať na dostupnosť zdroja napájacieho napätia (autobatéria) a možnosť vyvedenia GSM a GPS antény.

Inštalácia káblových pripojení

Pred tým ako zariadenie na vybrané miesto pripevníte fixne (pomocou pribalených úchytiek, obojstrannou samolepiacou páskou, sťahovacou páskou alebo iným spôsobom) doporučujeme zapojiť všetky konektory, pretože po fixnej inštálácií prístup k nim už môže byť obmedzený. Pokiaľ je to možné konektor IO, zatiaľ nepripájajte, pripojte ho až po priletovaní vodičov napájania – VSTUP 1 a VSTUP 2.

IO konektor (Power/Input/output port)

Tento konektor zahŕňa pripojenie napájacieho napätia, digitálne vstupy (INPUT 1 a INPUT 2) a výstupy.

IO konektor
IO porty


Pripojenie napájacieho napätia a kalibrácia analógových meraní

Napájacie napätie sa na zariadenie pripája pomocou káblové zväzku pre IO konektor. Používa sa ČERVENÝ (+12V až +30V, ochránený poistkou) a ČIERNY vodič (GND, kostra). Napájacie napätie by malo byť trvalé, to znamená, že aj keď vozidlo nie je naštartované je zariadenie pod napätím (odber cca 60mA).

Ako ochrana proti vybitiu batérie pri dlhodobom státí je možné, aby:

  • zariadenie oznámilo pokles napätia pod kritickú úroveň.
  • zariadenie prešlo do úsporného režimu (odber cca 10mA).

Priletujte trvalé napájanie + a – ku káblovému zväzku, tj. červený kábel na + a čierny (GND) na – . Zaizolutje zatiaľ iba GND (–). Pracujte opatrne, aby ste predišli skratu a následnému “vyhodeniu” poistky vo vozidle. Po zasunutí IO konektoru by mali začať blikať kontrolné LED, ktoré po napojení signalizujú inicializáciu GSM a GPS siete a po úspešnom spojení s GSM sieťou a určení platnej pozície GPS sa signalizácia LED indikátormi opäť príslušne zmení. (viď. tab. v odseku 5) Tento proces prebehne za cca 1 min.

Po kalibrácií a kontrole spojenia so serverom (LED indikátory blikajú správne, alebo sme Vám spojenie telefonicky potvrdili) môžete zaizolovať aj červený vodič. Následne vytiahnite IO konektor pred zapájaním vstupov VSTUP 1 a VSTUP 2.


Indikácia otočenia klúča - pripojenie VSTUP 1

BIELY vodič káblového zväzku pripojte na miesto za spínacou skrinkou, kde sa palubné napätie objaví až po otočení klúča. Po napojení vodič zaizolujte a zasuňte IO konektor do zariadenia a počkajte, kým LED indikátory indikujú, že je všetko (GSM aj GPS signál) v poriadku. Správnosť zapojenia môžeme overiť na diaľku, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedených telefónnych číslach, alebo kontrolu žiadajte neskôr.


Pripojenie VSTUP 2

Tento vstup je možné použit napr. na:

  • rozlíšenie súkromnej a služobnej jazdy
  • snímanie dverných kontaktov
  • snímanie činnosti hydrauliky prípojného zariadenia a pod.


USB port

Tento port slúži výhradne na konfiguráciu zariadenia.

LED indikátory stavu zariadenia

Zariadenie je vybavené dvoma svetelnými LED indikátormi, ktoré sa v rôznych stavoch správajú rozlične, preto prikladáme tabulku možných situácií, ktoré pri bežnej prevádzke môžu nastať.

LED indikácia stavu zariadenia

Tabulka možných situácií, ktoré môžu nastať pri prevádzke v PSM režime:

LED indikácia stavu zariadenia v PSM móde

Voliteľné príslušenstvo

Prepínač súkromnej/služobnej jazdy

Zvuková indikácia