Servisné nastavenia

Z GPSPOLOHA
Verzia z 22:20, 19. január 2018, ktorú vytvoril Tronic (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Táto sekcia je dostupná pre úroveň oprávnenia 4 a vyššie
Klinutím na tlačidlo Ico servis.png sa dostanete do časti určenej pre konfiguráciu základných parametrov vozidla a jeho prevádzky.

Ak pre dané vozidlo nastavíte normy spotreby (na základe Vašich predchádzajúcich skúseností s vozidlom), v Knihe jázd nájdete výpočty predpokladanej spotreby paliva. Po porovnaní s reálnymi spotrebami, môže byť toto porovnanie užitočné ako ukazateľ ekonomiky jazdy.

Konfigurácia základných údajov

okno konfigurácie základných údajov
V prvej polovici okna je možné (pokial máte dostatočný stupeň administrátorských oprávnení) meniť údaje o vozidle a zariadení. Tieto údaje sú však v princípe statické, to neznamená, že ich zmena je za normálnych okolností nežiadúca. Avšak v prípade výmeny vozidla (premontovanie GPS zariadenia) je zmena naopak potrebná a nevyhnutná.

Údaje uvedené v tejto časti(nemusia byť sprístupnené v závislosti od úrovne prístupu):

1. Názov objektu

2. Telefónne číslo SIM karty v GPS zariadení (prístupné len pre max. úroveň oprávnení 6)

3. ŠPZ vozidla

4. GSM operátor

5. Verzia firmwaru zariadenia

6. IMEI zariadenia

7. Stručná poznámka k vozidlu - popis užívateľa

8. Zaradenie vozidla do skupiny vozidiel - možnosť vpísať názov skupiny alebo si vybrať z predvolených možností (nezaradené do skupiny..., vytvoriť novú skupinu..., úsporný režim)

Normy spotreby a ostatné parametre vozidla

Normy spotreby je možné nastaviť pod základnými údajmi. Ďalším dôležitým parametrom tejto časti je číslo tankovacej karty vozidla, na základe ktorého dochádza k automatickému párovaniu nákupov PHM.

Údaje uvedené v tejto časti:

1. Spotreba mesto (l/100km)

2. Spotreba mimo mesto (l/100km)

3. Kombinovaná spotreba (l/100km)

4. Hodinová spotreba (l/hod)

5. Náklady na 1 kilometer

6. Priemerná cena PHM

7. Výpočet spotreby podľa nákupov PHM - pre správne fungovanie prepočtu najazdených kilometrov na spotrebu paliva je potrebné vybrať si jeden z predpokladov. Na výber máte z nasledujúcich možnosti:

      a. predpoklad plnej nádrže vždy k 1. dňu v mesiaci/ najazdené za mesiac
      b.  predpoklad tankovania plnej nádrže/ najazdené medzi tankovaniami

8. Tankovacia karta (číslo karty) - pre vloženie viacerých kariet oddeľte jednotlivé čísla kariet čiarkou

9. VIN číslo

10. Rok výroby vozidla

11. Palivo - výber z DIESEL, BENZÍN alebo LPG

Kredit na SIM karte - informačný údaj o výške kreditu na SIM karte (len pre užívateľov s predplatenými SIM kartami)

Online.png - informačný údaj o stave GPS zariadenia


Po zmene akýchkoľvek údajov v tejto sekcií je potrebné potvrdiť uloženie údajov kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ ZMENY.

Servis

pokročilé servisné nastavenia
Po kliknutí na tlačidlo SERVIS v spodnej časti okna sa dostanete do hlbšej pokročilejšej úrovne servisných nastavení, ktoré umožňujú priamu komunikáciu s GPS zariadením a zmenu parametrov sledovania vozidla. Neodporúčame však meniť žiadne nastavenia v tejto sekcií!


V prvej časti okna pribudli statické (nemenné) údaje o zariadení - Security 1, Security 2, ID zariadenia, IP adresa


V strednej časti okna si môžete zvoliť, ako sa má vozidlo zobrazovať na mape. Na výber je množstvo rôznych piktogramov. Upozorňujeme, že iba preddefinovaný kurzor v tvare šípky "sa otáča" podľa reálnej orientácie vozidla. Ostatné piktogramy majú konštantnú orientáciu severným smerom! Zmenu je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ ZMENY. Tlačidlo VLASTNOSTI Vás vráti späť na predchádzajúce okno servisu.

ponuka príkazov
Spodná čast okna je vyhradená komunikácii so zariadením. Táto časť obsahuje:

1. Posledná komunikácia - komunikácia zo zariadenia na server, refresh každých 5 sekúnd

2. Príkaz čakajúci vo fronte - tu sa objaví prikaz, ktorý ste sa rozhodli poslať na zariadenie

3. Poslať príkaz na zariadenie - vyberte požadovaný príkaz z ponuky príkazov, ktorý chcete odoslať na zariadenie


Po zmene akýchkoľvek údajov v tejto sekcií je potrebné potvrdiť odoslanie údajov kliknutím na tlačidlo ZARADIŤ DO FRONTY.... Tlačidlom VYPRÁZDNIŤ FRONTU vymažete ešte neodoslaný príkaz z fronty.

Pocitadlo km.png > Po kliknutí zadajte aktuálny stav najazdených kilometrov z počítadla vo Vašom vozidle. Po potvrdení sú zadané údaje zapísané v zariadení až keď obdržíte odpoveď od zariadenia v časti Posledná komunikácia. Ak zariadenie nie je ONLINE, údaje sa zapíšu až pri najbližšom prechode zariadenia do online stavu!
Max rychlost.png > Po kliknutí zadajte hodnotu rýchlosti, ktorú má systém považovať za hranicu maximálnej povolenej rýchlosti. Systém následne zvýrazní v archíve tú časť jazdy, v ktorej bola maximálna rýchlosť prekročená.