Vitajte v online systéme GPS/GPRS monitoringu polohy a pohybu objektov ...

Tento systém Vám zabezpečí nepretržitú kontrolu vozidiel, osôb, alebo iných objektov. V našom systéme je možné prevádzkovať online GPS zariadenia (OT10, VT10/30, VT200/VT300, M7/TT1 ale aj iné). K základným funkciám systému patrí monitorovanie pohybu v reálnom čase, kniha jázd, evidencia nákupov PHM, či zobrazenie prejdenej trasy z archívu. Jednou z hlavných predností systému je vysoko detailné sledovanie pohybu a ostatných parametrov pri zachovaní minimálnych nákladov na prevádzku. Ak si od nás zakúpite svoju vlastnú serverovú aplikáciu, dostanete svoj súkromný systém, ktorý prevádzkujete bez mesačných poplatkov!

29.3.2020 - nová funkcia v systéme Naplánovanú trasu je možné uložiť k vozidlu! Zobrazuje sa na mape ako tenká červená čiara. Dolpníme aj upozornenia pri opustení naplánovanej trasy!

 ●●● 


      Užívateľská príručka vo formáte WIKI

Tu nájdete prehľadnú užívateľskú príručku:
https://www.gpspoloha.sk/wiki

 

      Potrebujete viac informácií ?

Bližšie informácie o systéme a zariadeniach získate na emailovej adrese, telefónnych číslach +421911966669 (technická podpora), alebo +421911966100 (obchodné záležitosti). Kompletnú ponuku a ceny našich GPS / GSM / GPRS zariadení nájdete na internetových stránkach: www.qadra.sk, alebo na požiadanie získate aktuálny cenník emailom: qadra@qadra.sk


 

   QADRA PLUS s.r.o.
   Agátova 66/1094
   927 01, Šaľa - SK
   Slovenská RepublikaLetzte Szstemaktualisierung vom: 02.01.2020   (admin: qadra@qadra.sk)

 

 

Bezpečnostný projekt IS


 

Zmluva: súkromná osoba


 

Zmluva: firemný zákazník


 

Pr.č.1: oprávnené osoby


 

Príloha č.2: tretie strany